Bio produkty: Kľúč ku klimatickej neutralite?

Nedostatok surovín a potreba znížiť používanie fosílnych palív upriamuje našu pozornosť na biomateriály, ktoré nahradia neobnoviteľné fosílne suroviny v európskych hodnotových reťazcoch. Potenciálne by väčšina produktov na báze fosílnych palív, ktoré sa dnes vyrábajú, mohla byť vyrobená z biologického materiálu. Tento posun je dôležitý na dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti klímy opísaných v Európskej zelenej dohode, keďže výroba obnoviteľných biologických produktov a materiálov z biomasy alebo odpadu môže výrazne prispieť k dosiahnutiu klimatickej neutrality. Okrem toho môže pomôcť zlepšiť odolnosť Európy a podporiť hospodársky rast.

V tejto súvislosti Európska platforma pre spoluprácu v oblasti klastrov v mene Európskej komisie, GR GROW, organizuje 7. septembra 2022 od 8:30 do 9:30 SELČ stretnutie EÚ, na ktorom sa bude diskutovať o biologických materiáloch ako náhradách za fosílne palivá.

Viac informácií a možnosť registrácie na Webinár môžete nájsť na https://clustercollaboration.eu/events/organised-by-eccp/clusters-talks/bio-based-products