ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ V MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOCH A JEJ PODPORA

Pozvánka na workshop zameraný na energetickú efektívnosť malých a stredných podnikov, ktorý sa uskutoční 29.06.2022, formou online alebo v sídle SIEA, Trnavská cesta 100, Bratislava, 6. poschodie.

Pozvánka link

Program workshopu

9:00-9:20 Úvod, Predstavenie projektu LEAP4SME a jeho doterajších výsledkov
Stanislav Laktiš, SIEA
9:20-9:50 Spotreba energie v MSP, energetické audity/opatrenia a monitorovací systém energetickej efektívnosti – nové funkcionality
Ján Magyar, SIEA
9:50–10:20 Bariéry a potreby MSP a energetická efektívnosť
Ladislav Piršel, alocons, s.r.o.
10:20–10:35 Prestávka na kávu
10:35-11:00 Pokročilé technológie a lokálne zdroje – aplikácie pre budovy v MSP
Daniel Hrčka, Viessmann, s.r.o. (tbc)
11:00-11:15 LEAP4SME mapovanie národných politík a schémy podpory
Ján Magyar, SIEA
11:15-11:30 Prípadová štúdia MTS Humenné – Aplikácia konceptu “Energia ako služba”
ako riešenia efektívnej dodávky energie v MSP
Slovenské elektrárne, energetické služby (tbc)
11:30-12:00 Diskusia a spätná väzba