Energy Global Expo & Congress

EGEC’23 ponúka jedinečný priestor na stretnutie s protagonistami Ekologického prechodu, kde prezentujú a spoznávajú najnovšie trendy, projekty, výskumy, pokroky a vývoj v sektore Energetiky. EGEC’23 predstavuje jedinečnú príležitosť na hľadanie spolupráce, synergií, spoločných záujmov, ktoré pomáhajú plánovať a rozvíjať nové projekty a riešenia. EGEC’23 umožňuje rozširovanie siete kontaktov a upevňovanie profesionálnych väzieb.

Viac info tu: Energy Global Expo & Congress