Perspektívy klastrov pre ekologický a digitálny stavebný ekosystém

Aktualizovaná európska priemyselná stratégia vyzýva na spoločné vytváranie ciest pre zelenú a digitálnu transformáciu v partnerstve s priemyslom, verejnými orgánmi, sociálnymi partnermi a ďalšími zainteresovanými stranami. Takéto cesty ponúkajú lepšie pochopenie rozsahu, nákladov, dlhodobých prínosov a podmienok požadovanej akcie, ktorá má sprevádzať dvojitý prechod, čo vedie k akčnému plánu v prospech udržateľnej konkurencieschopnosti.

V tejto súvislosti Európska platforma pre spoluprácu klastrov v mene Európskej komisie, GR GROW, organizuje 16. novembra 2022 od 8:30 do 9:30 SEČ diskusiu EÚ o klastroch „Perspektívy klastrov pre ekosystém zelenej a digitálnej výstavby“, diskutovať o kritických výzvach dvojitého prechodu v stavebníctve, o úlohe klastrov pri podpore prechodu a o klastrových projektoch a aktivitách, ktoré môžu slúžiť ako príklady budúceho zapojenia.

Viac informácií a možnosť registrácie