Teória a aplikácia metód technickej diagnostiky

XXV. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

Medzinárodná vedecká konferencia DIS – Teória a aplikácia metód technickej diagnostiky je jedným z najväčších a najprestížnejších podujatí v oblasti technickej diagnostiky na Slovensku s dlhoročnou tradíciou. Zameriava sa na nové trendy v tejto oblasti, je dôležitým zdrojom získavania odborných vedomostí a výmeny skúseností mnohých odborníkov. Program konferencie je rozdelený do tematických oblastí, ktoré sú zamerané na riešenie aktuálnych problémov.

Odborné zameranie:

  • Riadenie údržby – „home office“ údržbárov počas pandémie COVID -19,
  • technická diagnostika ako podpora Industry 4.0 (multikriteriálna diagnostika,
    vibrodiagnostika, tribodiagnostika, termodiagnostika a iné),
  • progresívne, nedeštruktívne a testovacie metódy,
  • normalizácia v oblasti technickej diagnostiky a údržby,
  • bezpečnosť, kvalita a environment v údržbe.

Termín : 4. a 5. októbra 2022, Košice, Hotel Centrum (DOM TECHNIKY)

Viac informácii nájdete tu: http://www.sjf.tuke.sk/kbakp/sk/aktivity/dis