Zmluva o NFP

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretá na projekt s názvom „Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v energetike regiónu Prešovského kraja“.

Zmluva o NFP