Contact

Prešov Region Energy Cluster

 • Levočská 12
  080 01 Prešov
  Slovakia
 • Tel: (+421) 917 574 248
  Tel: (+421) 905 960 262

If you have any questions, an offer of cooperation, or any suggestions, do not hesitate to contact us anytime, also through the contact form. Our staff members will reply you in the shortest possible time.

  Úrad PSK
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  051 / 70 81 111
  info@vucpo.sk

  SAŽP – KGR
  Tajovského 28
  975 90 Banská Bystrica

  048 / 43 74 111

  Prešovská univerzita
  17. novembra 15
  080 01 Prešov

  051 / 75 63 110
  info@vucpo.sk

  EEA, n.o.
  Levočská 12
  080 01 Prešov

  0917 574 248
  enviroagentura@gmail.com

  Mesto Prešov
  Hlavná 73
  080 01 Prešov

  051 / 31 00 111
  informacie@presov.sk