Kontakty

Energetický klaster Prešovského kraja

 • Levočská 12
  080 01 Prešov
  Slovenská republika
 • Tel: 0917 574 248
  Tel: 0905 960 262

V prípade otázok, spolupráce alebo podnetov nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať aj prostredníctvom kontaktného formulára. Naši pracovníci Vám odpovedia v čo najkratšom možnom čase.

  Úrad PSK
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  051 / 70 81 111
  info@vucpo.sk

  SAŽP – KGR
  Tajovského 28
  975 90 Banská Bystrica

  048 / 43 74 111

  Prešovská univerzita
  17. novembra 15
  080 01 Prešov

  051 / 75 63 110
  info@vucpo.sk

  EEA, n.o.
  Levočská 12
  080 01 Prešov

  0917 574 248
  enviroagentura@gmail.com

  Mesto Prešov
  Hlavná 73
  080 01 Prešov

  051 / 31 00 111
  informacie@presov.sk