Aktivity

MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA EAEP 2022

Energetický klaster Prešovského kraja v spolupráci s Prešovskou univerzitou , fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu pozýva na 4. ročník konferencie …

Termokamera

Vybavenie mobilného laboratória EKPK V nasledujúcich príspevkoch Vám predstavíme technické vybavenie laboratória energetického klastra. Ako prvý merací prístroj predstavujeme termokameru. …

Termografické kontroly ako letecké práce

EKPK rozšíril portfólio ponúkaných služieb o letecké práce s dronom MATRICE 300 SERIES s termokamerou. Bližšie informácie nájdete v článku …

Zriadenie knižnice

EKPK pripravil knižnicu, ktorá je prístupná pre členov aj verejnosť s možnosťou zapožičania odbornej literatúry a tiež publikovania vlastnej tvorby, …

Pozvánka na odborný seminár

Energetický klaster Prešovského kraja ako spoluorganizátor v spolupráci s Podnikom obehového hospodárstva s.r.o., pripravili odborný seminár, ktorého predmetom je aplikovaný výskum retenčno-drenážnej …

Dron s termovíziou – odovzdanie a zaškolenie

V rámci rozvoja poskytovaných služieb EKPK bol spoločnosťou K-Test s.r.o. v zmysle kúpnej zmluvy odovzdaný dron DJI M300 RTK s termokamerou H20T. Nový …

Energetické poradenstvo v oblasti výroby Tepla a TÚV

EKPK uskutočnil v priebehu mesiacov október a november stretnutia v oblasti energetickej efektívnosti budov so zástupcami miestnych samospráv. V jednotlivých objektoch sa realizovali obhliadky …

Školenie zamestnancov spoločnosti LEAR CORPORATION

EKPK pripravil školenie pre spoločnosť LEAR CORPORATION v oblasti ekológie, environmentalistiky, energetiky a smart meraní v priemysle. Cieľom prezentácie bolo poskytnúť nové informácie …

Deň energetickej efektívnosti

Pozývame Vás na jedinečné podujatie – výstavu spojenú s konferenciou -, zameranú na energetickú efektívnosť. Slovenskí a poľskí vystavovatelia Vám …

Prezentácia činnosti klastra zástupcom samospráv z Ukrajiny 2017

Prezentácia činnosti klastra zástupcom samospráv z Ukrajiny 2017