Aktivity

Udelenie klastrového certifikátu

V súvislosti s národným hodnotením klastrových organizácií bol Energetickému klastru Prešovského kraja dňa 23.1.2024 udelený certifikát „pokročilý klaster“. Platnosť certifikátu …

Správna rada a konferencia

Energetický klaster  Prešovského kraja a Energetická agentúra Smart regiónu PSK zorganizovali dňa 6. decembra 2023 od 9:00 hod., v hoteli Dukla, Námestie …

Bronzový certifikát 2023

Klastre sú zložité a dynamické štruktúry, ktoré podliehajú neustálym zmenám. Silné klastre môžu podporiť hospodársky rast využívaním inovačného a podnikateľského …

Pozvánka na Energy Global Expo & Congress

Energetický klaster regiónu Valencia a verejný subjekt Feria Valencia pripravujú veľtrh energetickej a ekologickej transformácie: Energy Global Expo & Congress …

Workshop Prešov

Energetický klaster Prešovského kraja zorganizoval dňa 17. mája v OC Koral pracovné stretnutie   pre samosprávy z Prešovského regiónu. Workshop …

Národná Platforma Energetických a Environmentálnych Klastrov a Združení Slovenska

Vážení členovia a partneri klastra. Dňa 25.01.2023 bola v Banskej Bystrici za prítomnosti signatárov Memoranda o spolupráci po dlhodobejšej spoločnej …

Stretnutie členov a partnerov klastra

Energetický klaster Prešovského kraja v závere minulého roka zorganizoval stretnutie členov a partnerov klastra, ktoré sa konalo v novom kongresovom …

Obnova kaštieľa v obci Nižný Hrušov

Energetický klaster Prešovského kraja (EKPK) pripravil podklady a spracoval analýzu vlhkosti a vnútorného prostredia v historickom kaštieli v obci Nižný Hrušov. Tento dokument bol …

Smart city v prevádzke mesta Prešov

Energetický klaster Prešovského kraja (EKPK) v spolupráci s členom klastra mestom Prešov pripravili projektový zámer s názvom „ Zavádzanie IoT smart riešení v …

Smart city v doprave mesta Prešov

Energetický klaster Prešovského kraja (EKPK) v spolupráci s členom klastra mestom Prešov pripravili projektový zámer s názvom „ ZAVÁDZANIE MODERNÝCH TECHNOLÓGIÍ DO REGULÁCIE …

MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA EAEP 2022

Energetický klaster Prešovského kraja v spolupráci s Prešovskou univerzitou , fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu pozýva na 4. ročník konferencie …

Termokamera

Vybavenie mobilného laboratória EKPK V nasledujúcich príspevkoch Vám predstavíme technické vybavenie laboratória energetického klastra. Ako prvý merací prístroj predstavujeme termokameru. …

Termografické kontroly ako letecké práce

EKPK rozšíril portfólio ponúkaných služieb o letecké práce s dronom MATRICE 300 SERIES s termokamerou. Bližšie informácie nájdete v článku …

Zriadenie knižnice

EKPK pripravil knižnicu, ktorá je prístupná pre členov aj verejnosť s možnosťou zapožičania odbornej literatúry a tiež publikovania vlastnej tvorby, …

Pozvánka na odborný seminár

Energetický klaster Prešovského kraja ako spoluorganizátor v spolupráci s Podnikom obehového hospodárstva s.r.o., pripravili odborný seminár, ktorého predmetom je aplikovaný výskum retenčno-drenážnej …

Dron s termovíziou – odovzdanie a zaškolenie

V rámci rozvoja poskytovaných služieb EKPK bol spoločnosťou K-Test s.r.o. v zmysle kúpnej zmluvy odovzdaný dron DJI M300 RTK s termokamerou H20T. Nový …

Energetické poradenstvo v oblasti výroby Tepla a TÚV

EKPK uskutočnil v priebehu mesiacov október a november stretnutia v oblasti energetickej efektívnosti budov so zástupcami miestnych samospráv. V jednotlivých objektoch sa realizovali obhliadky …

Školenie zamestnancov spoločnosti LEAR CORPORATION

EKPK pripravil školenie pre spoločnosť LEAR CORPORATION v oblasti ekológie, environmentalistiky, energetiky a smart meraní v priemysle. Cieľom prezentácie bolo poskytnúť nové informácie …

Deň energetickej efektívnosti

Pozývame Vás na jedinečné podujatie – výstavu spojenú s konferenciou -, zameranú na energetickú efektívnosť. Slovenskí a poľskí vystavovatelia Vám …

Prezentácia činnosti klastra zástupcom samospráv z Ukrajiny 2017

Prezentácia činnosti klastra zástupcom samospráv z Ukrajiny 2017