Teplo

Posúdenie zdroja tepla a jeho efektívnosti – obhliadkou a meraním sa určí stav zdroja tepla, jeho efektivita a prípadne jeho možné nastavenie pre daný objekt.

Miestne zisťovanie nastavenia regulácie vykurovania – množstvo objektov po významnej obnove budovy alebo vykurovacieho systému nie je správne používané resp. vlastník objektu nevie ovládať / nastaviť správne vykurovací systém – MaR (meranie a regulácia).

Kontrola, či je systém vykurovania hydraulicky vyregulovaný – hydraulické vyregulovanie sústavy je zákonnou povinnosťou vlastníka budovy nad 1 000 m2 podlahovej plochy alebo po každom zásadnom zásahu do budovy. Príčinami nesprávneho vyregulovania sústavy sú prekurované miestnosti alebo naopak nedokurované miestnosti, hluk vo vykurovacích telesách, náhodné ochladenie a pod.

Kontrola zateplenia rozvodov tepla a teplej vody – posúdenie dostatočnosti zateplenia rozvodov v objekte určí ďalšie možnosti úspory energie.

Termodiagnostika – posúdenie obvodového plášťa a možných tepelných únikov v objekte. Posúdenie tesnosti okien, posúdenie správneho nastavenia výhrevných telies. Pre termodiagnostiku veľkých objektov využívame dron s termokamerou.

Meranie a analýza rozvodov tepla – použitím analyzátora prietokov s využitím ultrazvukovej technológie je vhodné pre prietokomery využiť aplikácie vykurovacích, ventilačných a klimatizačných meraní, veľkých meraní potrubia s dvoma pármi snímačov.