Izolácie v interiéri

Tepelno izolačná interiérová hmota

Tepelno izolačná interiérová nástreková a stierková hmota je vyrábaná z vysoko kvalitných surovín od renomovaných svetových výrobcov, napr. 3M, z dôvodu zabezpečenia najvyššej kvality produktu. Jedná sa o vysoko kvalitnú krémovú až bielu hmotu pastovitej konzistencie. Je ideálnym materiálom pre vnútorné zateplenie stien a stropov, keď chceme dosiahnuť tepelnú pohodu v miestnosti vplyvom zvýšenia povrchovej teploty stien a ovplyvniť úspory energie v kombinácií s riadenou termoreguláciou vykurovacieho systému. Prevedené skúšky, ale hlavne skúsenosti užívateľov dokazujú, že v závislosti na type objektu a vykurovacieho režimu, je možné na vykurovacích nákladoch ušetriť 25% i viac.

Výhody tepelno izolačnej interiérovej nástrekovej a stierkovej hmoty:

 • Jednoduchá aplikácia – finančná a časová úspora.
 • Významné úspory na vykurovanie.
 • Možnosť izolovať iba jednu miestnosť.
 • Obmedzenie tepelných mostov.
 • Zabraňuje vlhnutiu stien a tvorbe plesní.
 • Rýchle vyhriatie miestnosti, tepelná pohoda za krátšiu dobu.
 • Pri použití tepelno izolačnej interiérovej nástrekovej a stierkovej hmoty protikondenzačné a protiplesňove vlastnosti.
 • Možnosť prevádzať zateplenie bez ohľadu na počasie.
 • Minimálne nároky na údržbu a ľahké prípadne opravy.
 • Dlhá životnosť.
 • Ekologický a zdraviu neškodný výrobok.

Špecifické vlastnosti:

Tepelno izolačná interiérová nástreková a stierková hmota sa vyznačuje vynikajúcimi izolačnými vlastnosťami aj v tenkých vrstvách do 1 mm. Izolačné schopnosti sú založené na vákuovej zložke. Je priedušná, zamedzuje kondenzácií vodných par a zabraňuje tvorbe plesni. Je ju možné nanášať na upravené plochy striekaním, štetcom, valčekom alebo stierkovaním. Hmota je dobre roztierateľná, má vysokú priľnavosť a je možné ju po vytvrdnutí mechanický upravovať (zahladiť) a následne maľovať pri použití kvalitných interiérových farieb. Hmotu môžeme tónovať do akéhokoľvek farebného odtieňu pridaním akrylátových tonovacích pigmentov, max. však do 10% hmotnosti.

Zloženie:

Tepelno izolačná interiérová nástreková a stierková hmota vysoko kvalitná vodná dis-perzia PVAc, termoaktívne plnivo BGL, aditíva.

Oblasť použitia:

Tepelno izolačná interiérová nástreková a stierková hmota je ideálnym materiálom pre vnútorné zateplenie stien, stropov a podláh v stavebníctve, zvlášť panelových domov, premŕzajúcich štítových stien, tepelných mostov a všade tam, kde vplyvom kondenzácie vodných par dochádza k tvorbe plesní. Pre všetky nedostatočne tepelne izolované objekty ponúka zefektívnenie systému vykurovania a veľké úspory energie, nie len v periodicky a krátkodobo vykurovaných objektoch ako sú byty, kancelárie, reštaurácie, hotely, nemocnice, úrady a taktiež chaty a chalupy, kde po dobu neprítomnosti osôb, alebo nevyužívania priestoru, je možné výrazne znížiť teplotu vzduchu, ale vo veľmi krátkej dobe môžeme zmienenú teplotu zvýšiť bez rizika, že v prvých okamžikoch zbytočne vyhrievame steny a až potom stabilizujeme teplotu v miestnosti. tepelno izolačná interiérová nástreková a stierková hmota je jedinečným riešením všade tam, kde potrebné dosiahnuť zateplenie a nie je možné alebo vhodné použiť vonkajšiu izoláciu, alebo iné postupy zateplenia (historické objekty, objekty s cennými alebo atypickými fasádami a pod.) Ďalšou možnosťou použitia je napr. tepelná izolácia technologických zariadení (vypaľovacie pece, chladiace boxy a pod.), potrubia až do teploty 150°C, dopravné prostriedky (autobusy, električky, vagóny, atď.) a mnoho ďalších.