Podpora výroby energií z OZE

Návrh zdroja vykurovania – na základe posúdenia energetickej potreby objektu a systému vykurovania sa navrhnú opatrenia na zlepšenie spotreby energií priamo pre potreby objektu a jeho využívania.

Fotovoltika – na základe profilu spotreby elektrickej energie v objekte a orientácie budovy na svetové strany sa navrhne optimálne riešenie pre využívanie slnečnej energie na výrobu elektrickej energie.

Rekuperácia – posúdenie možnosti nasadenia rekuperácie vzhľadom k potrebám v objekte.