Uhlíkové fólie

Vykurovacie filmy.

Nanotechnológia vo vykurovacej technike predsatvuje vykurovanie uhlíkovými vláknami uloženými do filmov. Základným prvkom vykurovacích filmov predstavuje spracovanie uhlíka nanotechnológiou do hrúbky 0,388 mm. V rýchlom tempe sa rozvíjajúca technológia, celosvetovo sa zvyšujúce ceny plynu, neistá distribúcia plynu, ako aj dopyt po energeticky úsporných a čistých vykurovacích systémoch umožnili vývoj nového vykurovacieho spôsobu.

Vykurovacie fólie ponúkajú kompletné vykurovacie riešenia pre rozsiahle použitie v interiéri. Uhlíkové vlákna predstavujú vysoko účinný vykurovací prvok technológie s ktorou je možné vytvoriť vykurovací systém pre individuálne potreby. Systémy podlahového a stropného vykurovania je možné, za pomoci tejto technológie realizovať rýchlo a s nízkymi investičnými nákladmi.

Pri vykurovacom systéme je dôležitým aspektom vyváženosť požiadaviek zákazníka, voči funkcionalite miestností a následné zosúladenie týchto činiteľov. Uhlíkové fólie umožňujú samostatným riadením každej miestnosti, zoptimalizavienie prevádzky a charakteru vykurovania s ohľadom na špecifiká prevádzkovateľa.

Výroba uhlíkových filmov kladie dôraz na ochranu životného prostredia, a preto výroba je s nulovými emisiami počas celého výrobného procesu. Environmentálnou výhodou je možnosť kombinovať filmy s obnoviteľnými zdrojmi energie. Uhlíkové filmy pracujú v rozsahu vzdialeného infračerveného žiarenia, tým vytvárajú kladné fyziologické účinky charakteristické pre sálavé vykurovanie.

Vzdialené infračervené vykurovanie

Infračervené vykurovanie poskytuje taký istý pocit, ako slnečné žiarenie. Nahradzuje teplo slnka a poskytuje dobrý telesný a duševný stav. Priaznivo pôsobí na naše zdravie a v Japonsku v 70-tych rokoch ho používali na liečebné účely. Infračervené žiarenie je čisté, ohrievacie žiarenie. Nespôsobuje nepríjemné prehriatie pokožky, ale dostane sa k hlbším vrstvám tkanív a tam vyvíja svoj pozitívny vplyv. Molekuly indukuje vlastnou energiou, čím sa v tkanivách vytvorí vyšší stupeň energie, čo sprevádzajú úmerné fyziologické zmeny, napr. zlepšenie zásobovania krvou, uvoľnenie svalov, zmiernie bolesti. Z toho vyplýva zvláštnosť vykurovania infračerveným žiarením. K dosiahnutiu rovnakého pocitu komfortu, je možné o toľko znížiť teplotu vzduchu, o koľko je vyššia vyžarujúca teplota vyžarujúcej plochy. V prípade kompletného vykurovania vykurovacím uhlíkovým filmom teda už pri podstatne nižšej teplote dosiahneme príjemný pocit tepla. Vykurovanie uhlikovými filmami predstavuje „vzdialené infračervené žiarenie“, to znamená že zohreje všetky predmety a živé organizmy, ktoré sa nachádzaju v miestnosti pričom negatívne nabité ióny vzniknuté počas vykurovania zvyšujú pocit komfortu.

Energetická náročnosť

Vysoká účinnosť, inteligentné riadenie, presné dimenzovanie. Uhlíkové filmy oproti klasickým vykurovacím systémom vyžarujú teplo na oveľa väčšej ploche, nevytvárajú sa studené body (ďaleko od radiátorov). Zníženie teploty o 1oC znamená 6%-nú úsporu energie. Nižšia teplota pri rovnakom pocite komfortu si vyžaduje menej energie. Teplota miestností vďaka sálavému teplu sa môže o 2-3 oC znížiť, tým je možné dosiahnuť 10-20 % úsporu, bez zníženia pocitu komfortu. Vykurovací systém uhlíkových filmov je možné kombinovať s obnoviteľnými zdrojmi energie.

Podlahové vykurovanie

Podlahové vykurovanie je najznámejší spôsob vykurovania dnešnej doby. Jeho cieľom je dosiahnutie požadovanej teploty a komfortu v miestnostiach. Podlahové vykurovanie ako sálavé vykurovanie je oveľa efektívnejšie a komfortnejšie ako klasické radiátorové, nakoľko nevytvára komfortné zóny. Na začiatku sa aplikovalo len v špecifických budovách (priemyselných budovách, v budovách s veľkou svetlou výškou), ale v súčastnosti predstavuje najžiadanejší spôsob vykurovania.

Výhody podlahového vykurovania uhlíkovými filmami:

  • nižšia spotreba energií
  • vysoký pocit komfortu
  • rovnomerné rozdelenie tepla
  • neviditeľný
  • ekonomická prevádzka
  • využitie akumulácie tepla podlahy
  • zdravé (nevíri prach)
  • nezaberá žiadne miesto v miestnosti, nemá vplyv na uloženie nábytku

Prevádzkovanie systému

Vykurovacie systémy sú tvorené zoskupením uhlíkových filmov, montážnych pomocných prvkov a riadiacich termostatov, ktorých životnosť je výnimočne vysoká. Toto riešenie predurčuje systém k bezúdržbovej prevádzke. Vykurovací systém si nevyžaduje pravidelnú technickú kontrolu ani výmenu jednotlivých dielov, nakoľko možnosť poškodenia je minimálna. Táto skutočnosť predurčuje technológiu ku nasadeniu v obytných miestnostiach, kanceláriách, obchodoch, v reštauráciách a verejných inštitúciách, kde je dôležitá prevádzková bezpečnosť. Sekundárne je možné ušetriť náklady na skladovaní náhradných dielov i na samotnej údržbe.