Elektrická energia

Verejné osvetlenie – pasportizácia a návrh verejného osvetlenia s prepojením na moderné technológie riadenia energetického manažmentu a podpory diaľkovej správy.

Vnútorné osvetlenie – posúdenie osvetlenosti vnútorných priestorov (meraním) a svetelných zdrojov využívaných v objekte. Správna dimenzia svetelného toku, farby svetla a účinnosti svetelného zdroja prináša okrem úspor aj tzv. zrakovú pohodu.

Riadenie osvetlenia – návrh a posúdenie vhodnosti nasadenie senzorov pre riadenie vnútorného osvetlenia alebo regulácie vnútorného osvetlenia.

Posúdenie energetickej efektívnosti spotrebičov – kontrola výkonu a energetickej triedy spotrebičov a návrh na výmenu za energeticky efektívnejšie.

Inšpekčná činnosť elektrických zariadení a sústav pomocou dronu – vykonávanie leteckej inšpekcie technických zatriedení v ťažko dostupnom teréne alebo výškových objektoch pomocou dronu so špeciálnou kamerovou technickou.