Knižnica

EKPK je spoluautorom stratégií, analýz  a štúdií, ktorými podporuje rozvoj vzdelávania, vedu a výskum v oblasti pôsobnosti energetického klastra v kraji. V našej knižnici sú uverejnené dokumenty, na ktorých sa podieľal tím členov klastra ako výsledok publikačnej činnosti klastra.

Zoznam spoluautorských dokumentov EKPK

Program energetického manažmentu PSK

Analytická štúdia efektívnosti pri používaní energií v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK

V E-knižnici ponúkame odkazy na odbornú literatúru a zaujímavé články z oblasti fungovania klastra, energetickej efektívnosti a enviromentu. Týmto chceme podporiť verejnosť a členov klastra v dostupnosti informácií, týkajúcich sa rozvoja klastrovej politiky, energetiky a environmetnu.

E-Knižnica

Klastrová politika v podmienkach Slovenska

Podpora inovatívnych riešení v slovenských mestách

 

Ďalej pre členov klastra je dostupná literatúra v rozsahu minimálne 90 dokumentov, odbornej literatúry, technických noriem, učebníc a príručiek, ktoré sú dostupné v knižnici laboratória EKPK.  Členovia klastra majú možnosť zapožičania literatúry.

Zoznam literatúry