Knižnica a Galéria

Knižnica

Program energetického manažmentu PSK 

Analytická štúdia efektívnosti pri používaní energií v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK

Obnoviteľné zdroje energie s chladnou hlavou 

 

Galéria

Prezentácia činnosti klastra zástupcom samospráv z Ukrajiny 2016

Prezentácia činnosti klastra zástupcom samospráv z Ukrajiny 2017