Vnútorné osvetlenie

Vnútorné osvetlenie LED technológiou

LED Svietidlá pre vnútorné aplikácie ponúkajú široké možnosti úspornej modernizácie s prijateľnou dobou návratnosti investície. Aplikácie je možné rozdeliť podľa typu využitia do štyroch základných kategorií.

  • Priemyselné LED osvetlenie prináša najvyšie úspory v spotrebe elektrickej energie a prevádzkových nákladov a to z dôvodu najdlhšej doby prevádzky.
  • Osvetlenie kancelárskych a administratívnych priestorov okrem úspor nákladov, prináša dizajnové riešenia priestorov a ich nasvecovanie. Neoddeliteľnou súpčasťou je kvalita svetla a očný komfort užívateľa. LED svietidlá, konštruované do kancelárskych priestorov spĺňajú najprísnejšie štandardy a domáce i medzinárodné normy.
  • Osvetľovanie obchodných a predajných miest si vyžaduje špecifické riešenia, pričom musia byť splnené marketingové požiadavky v príslušnom segmente trhu. Zákazník sa musí citíť príjemne a cielene vnímať tovar i s využitím svetelných tónov.

Elegantná a zároveň úsporná LED technológia, prináša doteraz nepoznané výhody. Úspory nákladov v spotrebe elektrickej energie viac ako 50%, zníženie zátaže klimatizácie vďaka absencií produkovaného tepla LED zdrojom, extrémne vysoké podanie farieb (až 97 CRI) predstavujú len niektoré z výhod sadenia LED tochnológie.

Osvetlenie priemyselných hál

Priemyselné prevádzky predstavujú vysoký potenciál v oblasti energetickej úspory z osvetlenia. Vďaka nasadeniu presnej vyžarovacej charakteristiky, vysokej účinnosti optickej časti a dlhej životnosti LED diód sú prediurčené pre implementáciu riešení LED diódovou technikou. Z dôvodu dvoj a troj smennej prevádzkovej doby sú tieto objekty z hľadiska návratnosti investície najrentabilnejšie. V porovnaní so súčasným konvečným osvetlením prináša LED osvetlenie viacero dôležitých ekonomických, ekologických ako aj kvalitatívnych benefitov. Úspora elektrickej energie a náklady na prevádzku i údržbu sa pohybujú v priemere na úrovni 40 až 60%. Vďaka nižšiemu produkovanému teplu LED diódami sa znižujú nároky na klimatizáciu prevádzky. Z hľadiska ochrany životného prostredia je produkované množstvo CO2 nižšie. LED technológia neobsahuje toxické látky ako ortuť, tažké kovy či olovo a ani vzácne plyny, ktoré sú súčasťou každej výbojky, alebo žiarivky.

Osvetlenie administratívnych priestorov

Správny typ a charakter LED osvetlenia administratívnych a kancelárskych priestorov priamo ovplyvňuje komfort a pracovné výkony. Sekundárne prispieva k extzeriérovej kompozícii s dojmom modernej firmy, ktorá kladie dôraz na kvalitu pracovných priestorov. Smerom navonok prezentuje pozitívne postoj ku životnému prostrediu a environmentálnej politike. Moderné riešenia na báze LED diód šetria v kancelárskych úpriestoroch až 55% energie, pri zlepšení vyžarovacej charakteristiky svetla, znížením oslnenia a zachovaní intenzity osvetlenia podľa platných noriem STN. Je nutné si uvedomiť zníženie nákladov na údržbu a výmenu žiarivkových trubíc.

Osvetlenie predajných priestorov

Obchodné priestory sa stávajú každým dňom sofistikovanejšie a element osvetlenia je jeden z kľúčových. Dôraz je kladený na vysoko špecializované riešenia, ktoré dokážu splňiť špecifické požiadavky prevádzkovateľa. Nasadenie Led technológie predstavuje excelentné podanie farieb až na úrovni Ra=97 (Vyššia hodnota znamená naturálne podanie farieb produktov, vnímané luďským okom), nízka produkcia tepla svetelného zdroja, žiadne UV a IR vyžarovanie. Všetky tieto atribúty vplývajú na kvalitu predávaných prduktov.

Regulácia LED osvetlenia

V súčasnosti LED osvetlovacia technológia ušetrí minimálne 50% elektrickej energie oproti najviac v súcasnosti rozšírenej výbojovej (discharge) osvetlovacej technológií. Další prírastok úspory elektrickej energie sa dá dosiahnut reguláciou osvetlenia LED svetelných zdrojov s použitím dimovatelných LED predradníkov (LED driver). Tento prírastok je minimálne 30% a je dosiahnutý len minimálnym nárastom investície do regulácie LED svetelných zdrojov. Tieto zvýšené investície sú medzi 10 až 15% oproti fixnej LED osvetlovacej technológií. Princíp regulácie spocíva v automatickom udržiavaní konštantného osvetlenia a zabezpečenia minimálnej bezpečnostnej úrovne osvetlenia pri neprítomnosti osôb. Princíp budenia LED modulov konštantným prúdom, nám umožnuje technický nenáročne nastavovaŤ konštantný prúd LED modulov. Dimmovanie (stmievanie) LED modulov je bud digitálné princípom PWM (Pulse Width Modulation) alebo analógovo napätím 1 až 10V.