Zoznam členov

Aktuálny zoznam členov klastra

Názov spoločnosti Sídlo Oblasť pôsobenia Web stránka
Jarmočná 2, 040 01 Košice energetika https://epitrend.sk/
Buclovany 49, 086 43 Buclovany energetika https://klimatherm.sk/
Kúpeľná 3, 080 01 Prešov energetika http://www.primachlad.sk/
Bieloruská 7, 821 06 Bratislava stavebníctvo https://lear.com/
Strojnícka 1, 080 06 Prešov energetika https://kureniepresov.sk/
Lastomírska 1, 071 80 Michalovce doprava https://arriva.sk/michalovce/
Dlhé Hony 4991, 058 01 Poprad energetika https://tatraclima.sk/
Jilemnického 3, 080 01 Prešov stavebníctvo https://movyrob.sk/
Chlmec 83, 067 41 Chlmec samospráva https://www.obecchlmec.sk/
Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov samospráva https://www.stropkov.sk/
Abranovce 11, Abranovce 082 52 Poradenstvo https://ramontbuilding.sk/ramontbuilding/index.php
Ľubochnianska 16, Ľubotice 080 06 energetika http://meraservice.sk/
Duklianska 14, 085 01 Bardejov energetika http://www.rimibj.sk/portal/
Karpatská 15, 058 01 Poprad Poradenstvo https://www.ikf.sk/
Strojnícka 18, Prešov 080 01 energetika https://www.osvocomp.sk/
Hlavná 387/87, 086 41 Raslavice Priemysel https://www.rakystav.sk/
Ruskov 415, 044 19 Ruskov Priemysel http://www.pvsolarsys.sk/
Letná 40, Košice 040 01 energetika http://www.ktest.sk/
Hlavná 1, 058 01 Poprad Priemysel https://www.tatramat.com/
Námestie slobody 57, 083 17  Sabinov Verejný sektor https://www.sabinov.sk/
Orechová 1701/23, 085 01 Bardejov stavebníctvo http://teragreen.sk/kontakt/
T-Roman s.r.o. Jána Švermu 2624/8, Bardejov 085 01 Poradenstvo
Železničná 9, Veľký  Šariš 082 21 Priemysel https://www.gohr.sk/
Tajovského 13, 041 30 Košice Veda a výskum https://phf.euba.sk/
ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów, Poľsko Energetika, Veda a výskum https://energia.rzeszow.pl/