Obnoviteľné zdroje energie

Využívanie OZE ako energetických zdrojov predstavuje reálne kroky pri zvyšovaní bezpečnosti a diverzifikácii dodávok energie v aplikovanom priestore. Nasadenie a využívanie OZE predstavuje riešenia, ktoré sú technologicky vyspelé a environmentálne šetrné, pričom ich nasadenie prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov. Nasadzovanie OZE predstavuje jednu z možností pri riešení požiadaviek na diverzifikáciu a posilnenie efektívnosti prevádzkovaných nehnuteľností i výrobných technológií v príslušnom segmente trhu. Pri nasadzovaní OZE vzniká celý rad pozitívnych sprievodných faktorov, medzi ktoré patrí i vzájomná súčinnosť medzi priemyslom a poľnohospodárstvom.

Klaster sa zaoberá následovnými alterna- tívnymi zdrojmi energie:

  • Energia z Fotovoltiky.
  • Energia z Biomasy.
  • Energia z Malých vodných elektrární.
  • Geotermálna energia.
  • Energia z veterných elektrární.