Smart city

Projektové zámery a stratégie – Návrh riešení v oblasti budovania Smart city pre oblasti

  • Energetika
  • Riadenie dopravy
  • Meranie ovzdušia a environmentálnych veličín
  • Prevádzka a správa budov
  • Verejné osvetlenie
  • Elektromobilita
  • Obnoviteľné zdroje
  • Odpadové hospodárstvo