Členstvo

V zmysle organizačného poriadku EKPK definujeme tzv. pridruženého člena zo súkromného sektora a pridruženého člena z verejného sektora.

Pridružené členstvo zo súkromného sektora je založené za účelom podpory obchodných, odborných a hospodárskych vzťahov medzi podnikateľskými subjektami  doma i v zahraničí.

Pridružené členstvo z verejného sektora je založené za účelom podpory implementácie odborných poznatkov za účelom zvýšenia efektívnosti pri výkone verejných činností a zníženia prevádzkových nákladov.

Celé znenie Organizačneho poriadku EKPK

V prípade záujmu o partnerstvo v EKPK je potrebné zaslať vyplnenú prihlášku na kontaktnú adresu.