Správna rada a konferencia

Energetický klaster  Prešovského krajaEnergetická agentúra Smart regiónu PSK zorganizovali dňa 6. decembra 2023 od 9:00 hod., v hoteli Dukla, Námestie legionárov 2 v Prešove odborné prednášky pre svojich  členov, partnerov a spolupracovníkov. Konferencia sprevádzajúca zasadnutie Správnej rady EKPK sa tak stáva tradičným podujatím a odbornou platformou, kde si  EKPK spolu so svojimi partnermi a členmi vymieňa know-how a vzájomné skúsenosti v oblasti energetiky. Aj tento rok sa v rámci diskusie ku konkrétnym problematikám zameraným na energetickú efektívnosť a využívanie OZE podarilo diskutujúcim  zaujať zaujímavými postrehmi a otázkami. Témami boli o.i. progresívne trendy v tepelnej termoizolácii, inovatívne riešenia pre výrobu a dodávku tepla a chladu či možnosti financovania energeticky efektívnych riešení.