Workshop Prešov

Energetický klaster Prešovského kraja zorganizoval dňa 17. mája v OC Koral pracovné stretnutie   pre samosprávy z Prešovského regiónu. Workshop bol zameraný na aktuálne témy ako energetický manažment, smart city, čističky odpadových vôd. Jednou z tém boli aj spôsoby financovania projektov z podporou EÚ alebo formou koncesií. Cieľom bolo sieťovanie verejného sektora s odborníkmi, výmena názorov a zdieľanie skúseností.