Stretnutie členov a partnerov klastra

Energetický klaster Prešovského kraja v závere minulého roka zorganizoval stretnutie členov a partnerov klastra, ktoré sa konalo v novom kongresovom centre M arény, Prešov-Solivar. Účelom stretnutia bolo oboznámiť členov a partnerov s činnosťou EKPK za rok 2022, ponúknuť nové služby a formy spolupráce. Cieľom tejto akcie bolo tiež sieťovanie zúčastnených, zoznámenie sa s novými partnermi a odprezentovanie portfólia ponúkaných služieb jednotlivých partnerov. EKPK ako organizátor a hostiteľ pripravil pre zúčastnených aj ukážku meracích prístrojov, ktorými klaster disponuje a používa ich  pri svojej odbornej činnosti (meranie, analý a optimalizácia využívania energií).

Táto akcia bola spojená  so zasadnutím správnej rady EKPK za účasti vedenia klastra a jeho zakladajúcich členov, mesta Prešov, Prešovského samosprávneho kraja, Prešovskej univerzity a Environmentálnej energetickej agentúry n.o.

Všetkým zúčastnením ďakujeme za aktívnu účasť a zdieľanie informácií z oblasti energetiky a environmentálnych služieb. Obzvlášť chceme poďakovať za aktívnu podporu čestnému hosťovi Ing. Tomášovi Novotnému, MBA generálnemu sekretárovi Národného energetického klastra a ďalším partnerom, Epitrend s.r.o. , CHASTIA s.r.o. , O.S.V.O. comp, a.s., STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o. , IKF Service s.r.o., ktorí obohatili túto akciu svojimi vstupmi.