Energetické poradenstvo v oblasti výroby Tepla a TÚV

EKPK uskutočnil v priebehu mesiacov október a november stretnutia v oblasti energetickej efektívnosti budov so zástupcami miestnych samospráv. V jednotlivých objektoch sa realizovali obhliadky a analýzy kotolní, v ktorých sú zastaralé zariadenia používané na vykurovanie a prípravu teplej vody. Zástupcom samospráv boli poskytnuté informácie o nových technológiách využívaných pri príprave tepla a teplej vody ako sú plynové a elektrické tepelné čerpadlá s využitím geotermálnych vrtov. Zároveň im boli prezentovaná informácie o možnosti financovania cez dotačné programy EÚ.