MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA EAEP 2022

Energetický klaster Prešovského kraja v spolupráci s Prešovskou univerzitou , fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu pozýva na 4. ročník konferencie v dňoch 20. – 21. október 2022.

Témami konferencie sú „Ekonómia a ekonomická prax – analýzy a trendy“ a „Udržateľný rozvoj a životné prostredie“

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
Konferencia je korešpondenčná a preto nie je potrebné nikam cestovať. Osobná účasť na plánovanom plenárnom zasadnutí a workshope počas konferencie v Prešove je samozrejme vítaná. Informácie k medzinárodnej vedeckej korešpondenčnej konferencii nájdete v pozvánke.

ČASOVÝ HARMONOGRAM DISKUSIE / PROGRAM KONFERENCIE
Diskusia k príspevkom prebehne 20. – 21. októbra 2022 na tejto internetovej stránke:
http://eaep2022.webnode.sk/discussion

20. októbra 2022 (oficiálny čas plenárneho zasadnutia a workshopu v Prešove)
10:00 – 12:00 (plenárne zasadnutie / workschop), miestnosť M205 (Konštantínova 16, Prešov, Slovensko)
12.00 – 13.00 obed

20. – 21. októbra 2022 (oficiálny čas diskusného fóra)
10.00 – 12.00 interaktívne diskusné fórum
12.00 – 13.00 obed
13.00 – 17.00 interaktívne diskusné fórum