Udelenie klastrového certifikátu

V súvislosti s národným hodnotením klastrových organizácií bol Energetickému klastru Prešovského kraja dňa 23.1.2024 udelený certifikát „pokročilý klaster“. Platnosť certifikátu je 2 roky a radí našu organizáciu medzi etablované klastrové organizácie.