Pozvánka na Energy Global Expo & Congress

Energetický klaster regiónu Valencia a verejný subjekt Feria Valencia pripravujú veľtrh energetickej a ekologickej transformácie: Energy Global Expo & Congress (EGEC’23) www.energyglobalexpo.com .

Prvý ročník  sa bude konať vo Feria Valencia od 14. do 16. novembra.

Podujatie premení Valencijské spoločenstvo na európske hlavné mesto energetiky a zastúpené budú všetky zdroje energie.

Medzi hlavné aktivity patrí: Výstavný priestor Kongresový priestor Fóra, diskusie, okrúhle stoly,… Exkluzívne B2B aktivity, stretnutia s významnými európskymi nákupcami, oblasť networkingu,… 10 vybraných startupov v oblasti energetiky a udržateľnosti, ktoré budú mať výstavnú plochu. Zasadnutia s účasťou iných energetických spoločenstiev v Španielsku a združení z iných sektorov. Energetická noc Energy Awards a oveľa viac…

Spolu s regionálnou samosprávou je možnosť pozvať európske spoločnosti, ktoré chcú prísť na podujatie za účelom networkingu, stretnúť sa so španielskymi spoločnosťami s cieľom nakúpiť technológie, produkty alebo služby, hľadať synergie a/alebo spoluprácu atď. Spoločnostiam, ktoré majú záujem prísť na podujatie a majú profil kupujúceho/spolupracovníka, je možnosť preplatenia nákladov na ubytovanie a cestovné.

Viac informácií nájdete v tejto prílohe: Energy Global Expo & Congress (EGEC’23) alebo kontaktuje náš klaster.