Dron s termovíziou – odovzdanie a zaškolenie

V rámci rozvoja poskytovaných služieb EKPK bol spoločnosťou K-Test s.r.o. v zmysle kúpnej zmluvy odovzdaný dron DJI M300 RTK s termokamerou H20T. Nový dron bude slúžiť na priemyselné inšpekcie výškových budov, zariadení ako sú veľké priemyselné objekty alebo zariadenia umiestnené na ťažko dostupných miestach.