Školenie zamestnancov spoločnosti LEAR CORPORATION

EKPK pripravil školenie pre spoločnosť LEAR CORPORATION v oblasti ekológie, environmentalistiky, energetiky a smart meraní v priemysle. Cieľom prezentácie bolo poskytnúť nové informácie z oblasti ekológie a environmentalistiky pri znižovaní emisií s cieľom dosiahnutia uhlíkovej neutrality do roku 2030 v oblasti výroby a priemyslu a možnosti úspory energie vo výrobných procesoch použitím moderných technológií.