Zriadenie knižnice

EKPK pripravil knižnicu, ktorá je prístupná pre členov aj verejnosť s možnosťou zapožičania odbornej literatúry a tiež publikovania vlastnej tvorby, alebo dokumentov, na ktorých sa podieľal tím členov klastra ako výsledok publikačnej činnosti klastra.