Pozvánka na odborný seminár

Energetický klaster Prešovského kraja ako spoluorganizátor v spolupráci s Podnikom
obehového hospodárstva s.r.o., pripravili odborný seminár, ktorého predmetom je
aplikovaný výskum retenčno-drenážnej environmentálnej spevnenej plochy. Seminár sa
uskutoční dňa 23.03.2022 od 10:00hod v SOŠ elektrotechnická v Trnave, Sibírska 5945/1, 917 01 Trnava.

Všetky bližšie informácie nájdete v priloženej POZVÁNKE.