Termokamera

Vybavenie mobilného laboratória EKPK

V nasledujúcich príspevkoch Vám predstavíme technické vybavenie laboratória energetického klastra. Ako prvý merací prístroj predstavujeme termokameru.

Termovízna kamera je ľahké prenosné zariadenie s kvantitatívnym meraním teploty. Pracuje v infračervenej oblasti elektromagnetického spektra a umožňuje bezdotykové meranie teploty na povrchu meraného objektu. Meranie je založené na princípe premeny elektromagnetickej energie vyžarovanej objektom, na elektronický videosignál, ktorý je  ďalej zosilnený a spracovávaný pomocou riadiacej elektroniky a mikroprocesora. Výsledkom je obraz povrchového rozloženia teploty snímaného objektu. Snímaný obraz sa zaznamenáva vo forme obrázkov na počítačovú kartu, kde môže byť ďalej spracovávaný.

Termokamera Testo 882 je robustná termokamera s jednoduchým ovládaním. Umožňuje bezkontaktné meranie a zobrazenie rozloženia teploty povrchov.

Typické oblasti použitia sú:

  • Stavebníctvo – kvalita tepelných izolácií, tepelné mosty, kontrola vlhkosti a stav muriva, tepelné rozvody, utesnenie okien a pod.
  • Výroba elektrickej energie – fotovoltické panely, elektrické rozvody
  • Preventívna údržba: kontrola zariadení a strojov z hľadiska mechanickej a elektrickej spoľahlivosti
  • Kontrola výroby (zabezpečenie kvality): sledovanie výrobných procesov

Technické parametre

Charakteristika Hodnoty
Zorné pole / min. vzdialenosť ostrenia štandardný objektív: 32° x 23° / 0,2m (0,66ft)
Teplotná citlivosť (NETD) <50mK pri 30°C (86°F)
Geometrické rozlíšenie štandardný objektív: 1,7mrad
Obnovovací frekvencie snímku 33Hz v rámci EU, 9Hz mimo rámec EU
Zaostrovanie manuálne + motorické
Rozlíšenie snímkov 640 x 480 pixelov
Teplotný rozsah od -20 °C do 550 °C
Presnosť ± 2°C
Funkcie merania štandardné meranie (1-bodové), 2-bodové meranie, Chladný/horúci bod, izotermy, kalkulácia oblastí min. / max., rozloženie vlhkosti na povrchu manuálnym zadaním vlhkosti a teploty okolitého vzduchu (tiež aktuálne zobrazenie pomocou rádiovej vlhkostne teplotnej sondy), intenzita slnečného žiarenia (manuálne zadanie)
SW pre spracovanie snímok IR Soft – slúži na ukladanie, vyčítanie a vyhodnocovanie jednotlivých nameraných hodnôt a zostáv meranie. Hlavnou úlohou tohto programu je grafické zobrazenie nameraných hodnôt.

Termografická snímka fasády rodinného domu

Termografická snímka tepelného čerpadla