Obnova kaštieľa v obci Nižný Hrušov

Energetický klaster Prešovského kraja (EKPK) pripravil podklady a spracoval analýzu vlhkosti a vnútorného prostredia v historickom kaštieli v obci Nižný Hrušov. Tento dokument bol spracovaný na základe požiadavky obce o vypracovanie posudku vlhkosti objektu, ktorý analyzuje príčiny vlhnutia objektu a predloží odporúčania na odstránenie vlhkosti obvodových murív a rekonštrukciu obvodového plášťa. Posudok je spracovaný v rámci projektového zámeru pre potreby obce k budúcej rekonštrukcii objektu a zhotoveniu projektových dokumentácií.

Analýza bola vykonaná na základe obhliadky tvaru miesta a vykonaných meraní v budove vlastnými meracími prístrojmi EKPK. Súčasťou merania bola analýza vlhkosti muriva analyzátorom vlhkosti, termografia pomocou ručnej termokamery, analýza vnútorného prostredia pomocou analyzátora vnútorného prostredia a fotodokumentácia.  Na účely identifikácie príčin defektov bol použitý aj dron (UAS) s termokamerou. Zo strany obce boli poskytnuté informácie o súčasnom stave budovy, účelu využívania budovy a o vykonaných stavebných úpravách pre zabezpečenie sanácie objektu.

Kaštieľ bol postavený v rokoch 1760 – 1770 na spôsob tereziánskych rokokovo-klasicistických stavieb. Po druhej svetovej vojne v rokoch 1947 – 1950 bol nevhodne zastrešený a v interiéroch zmenený. Na kaštieli bolo vykonaných niekoľko rekonštrukcií a opráv v priebehu 20. storočia. V roku 2015 kaštieľ bol úmyselné podpálený, pričom požiar zničil celú strechu. V roku 2019 bol vykonaný architektnicko historický výskum.  V súčasnosti je budova kaštieľa zabezpečená proti neoprávnenému vstupu a z časti opravenou plechovou strechou. V interiéry sú poškodené nepôvodné stropy, ktoré sa prepadávajú a rovnako aj časť podlahy je prepadnutá do pôvodných podzemných priestorov.

Výsledkom analýzy sú opatrenia na zabezpečenie objektu a zamedzenie tvorby vlhkosti, návrh odporúčaní pri obnove objektu a návrh odporúčaní pri prevádzkovaní objektu. EKPK spolupracuje s obcou ako technický poradca pri príprave obnovy historickej budovy.