Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v energetike regiónu Prešovského kraja

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Zmluva o NFP

Zverejňujeme kúpnu zmluvu ako výsledkom procesu obsatrávania zákazky s názvom „Dodanie zariadenia v rámci projektu „Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v energetike regiónu Prešovškého kraja“

Kúpna zmluva