EnergyCamp 2023

Konferencia EnergyCamp 2023 je dvojdňová konferencia plná príkladov z praxe o príprave a realizácii energetických stavieb, implementácii IT technológií a skúseností z energetického manažmentu.

Témy konferencie sú energetická kríza, obnoviteľné zdroje – fotovoltaika, geotermálna energia, biomasa, a pod., ESG a inovácie v energetike a energetickom manažmente.

V dňoch 20. – 21. 4. 2023 prednesie množstvo hosťujúcich rečníkov v luxusných priestoroch rekreačno-športového komplexu AquaCity Poprad prednášky v týchto tematických sekciách:

  • Legislatíva
  • Prípadové štúdie
  • IT a IoT technológie
  • Energetický management

Bližšie informácie o konferencii nájdete na webovej stránke www.energycamp.sk.