Kúpna zmluva

Zverejňujeme kúpnu zmluvu ako výsledokm procesu obsatrávania zákazky s názvom „Dodanie zariadenia v rámci projektu „Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v energetike regiónu Prešovškého kraja“

Kúpna zmluva