Pozvánka na konferenciu ECO&ENERGY Innovation

Národný energetický klaster NEK, ako organizátor v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou SIEA pripravili medzinárodnú konferenciu ECO & ENERGY Innovation, ktorá sa uskutoční v dňoch 15 – 16.6 2022 v hotely Rozálka v Pezinku.

Konferencia je zameraná na tieto okruhy :

Inovácie v MSP priemyselných podnikoch, programy a projekty v energetike, KZE a OZE, environmentálne aspekty projektovania stavieb a budov, revitalizačná, recirkulačná a recyklačná ekonomika, originálne priemyselné a investičné riešenia na Slovensku a v krajinách V4.

Podrobný program a informácie nájdete tu alebo na stránke https://www.nek.sk/?types=europska-unia