Rebuild Ukraine

Veľvyslanectvo SR v Kyjeve, Veľvyslanectvo SR vo Varšave a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), Ministerstvom hospodárstva SR a Úradom vlády SR si dovoľujú informovať podnikateľskú verejnosť o veľtrhu ReBuild Ukraine 2.0, ktorý sa uskutoční v dňoch 14. – 15. novembra 2023 vo Varšave. Veľtrh je opätovne zameraný na projekty obnovy vojnou zničeného ukrajinského hospodárstva s dôrazom na energetiku, infraštruktúru, priemysel a bývanie.

Cieľom účasti slovenských inštitúcií ako vystavovateľov je kontinuálna solidarita a podpora Slovenskej republiky suverenite, nezávislosti a územnej celistvosti Ukrajiny v jej medzinárodne uznaných hraniciach a prezentovanie záujmu SR a jej firiem zúčastniť sa na povojnovej obnove Ukrajiny. Slovenská republika chce naďalej participovať na posilnení vzájomných ekonomických vzťahov s Ukrajinou a vytvorení priestoru na implementáciu a podporu projektov slovenských podnikateľských subjektov.

Na veľtrhu doposiaľ prisľúbili účasť partneri a vystavovatelia z viac ako 25 krajín sveta. Na podujatí sa budú prezentovať najmä investori, finančné inštitúcie, donori či spoločnosti, ale aj miestne ukrajinské samosprávy. Spestrením dvojdňového podujatia budú sprievodné podujatia a široký odborný program. Viac informácií nájdete: ReBuild Ukraine 2023

Slovenská republika bude zastúpená národným stánkom, na ktorom bude v prípade potreby pre prítomných slovenských podnikateľov k dispozícii stolík, pri ktorom budú môcť s partnermi viesť B2B, G2B rokovania v rámci vopred určeného rozpisu. Z dôvodu kapacitných možností bude môcť stolík použiť len vyhradený počet záujemcov z radov slovenských podnikateľských subjektov. Slovenské spoločnosti budú môcť v stánku tiež vystaviť svoje brožúry a propagačné materiály.

Registrácia je otvorená do 10. novembra 2023 (piatok) do 12:00.

Viac informácií: https://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/rebuild-ukraine-2023
Registrácia samotná je možná na linku: https://www.sario.sk/sk/form/registracia-rebuild-ukraine-2023

Spoločnosti, ktoré sa neplánujú zúčastniť osobne a majú záujem na podujatí prezentovať svoje firmy prostredníctvom letákov/brožúr, prosíme, aby nám tento záujem nahlásili emailom: bizinfo@mzv.sk. Propagačné materiály prvých cca 20 záujemcov budú v stánku vystavené.