Stretnutie Európskych klastrov na Slovensku v Košiciach

Stretnutie ECCP sa bude konať v rámci podujatia Clusters meet Regions „Európske klastre integrujúce ukrajinské klastre a spoločnosti do hodnotového reťazca EÚ“

30. marca 2023 v Košiciach na Slovensku. Ak sa chcete dozvedieť viac o podujatí, pripojte sa k prípravnému webináru 28. februára 2023, 09:30 – 11:30 CET. Zaregistrujte sa tu

Na podujatí sa zíde viac ako 200 zástupcov klastrov a spoločností z EÚ a Ukrajiny, ako aj národné a regionálne orgány verejnej moci a organizácie na podporu podnikania zo Slovenska a iných regiónov EÚ, výskumníci, členovia občianskej spoločnosti, finanční sprostredkovatelia, inovačné agentúry, priemyselné združenia, investorov a iných súvisiacich aktérov. Toto podujatie bude príležitosťou na budovanie obchodných vzťahov medzi EÚ a Ukrajinou a na nájdenie partnerov na obchodovanie a investovanie. Cieľom tohto podujatia je zlepšiť diverzifikáciu trhov a dodávateľov pre spoločnosti z EÚ a Ukrajiny a pretvoriť priemyselné hodnotové reťazce. V posledných týždňoch bilaterálne výmeny medzi klastrami na Ukrajine a v EÚ ukázali obchodné príležitosti pre obe strany, napr. v sektoroch agropotravinárstva, stavebníctva, pokročilej výroby, automobilového priemyslu, textilu, zdravotníctva, energetiky, obrany, surovín a sociálnej ekonomiky. Klastre sú integrátormi a facilitátormi tejto spolupráce. Podujatie by malo poskytnúť základ na vytvorenie odolných cezhraničných sietí vytvorených na podporu výmeny informácií a zdrojov medzi rôznymi zainteresovanými stranami zapojenými do klastrov. Bude tiež podporovať cezhraničné uznávanie, ktoré pomáha podporovať ducha spolupráce a porozumenia medzi zainteresovanými stranami.

Kto sa môže zúčastniť?

Na podujatí Matchmaking sa stretnú klastrové organizácie, organizácie obchodných sietí, spoločnosti, podporné organizácie a investori z EÚ (a mimo EÚ COSME/SMP), krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a krajín európskeho Politika susedstva (ENP) – s výnimkou Bieloruska, ktoré nie je oprávnené zúčastniť sa. V rámci workshopu Clusters meet Regions bude zorganizované hybridné matchmakingové podujatie, ktoré bude tiež vysielané cez internet. Viac informácií nájdete na stránke podujatia Clusters Meet Regions.