Sustainable Economy in Horizon Europe

Enterprise Europe Network Vás Vás srdečne pozýva na medzinárodné matchmakingové podujatie Sustainable Economy in Horizon Europe.

Termín: 25-26.10.2023

Miesto konania: Warsaw Plaza Hotel, Łączyny 5 Street, Warsaw (on-site)

Podujatie je bezplatné a registrovať sa môžete do 22.10. na tomto odkaze https://inse-2023.b2match.io/home

Prezentované budú aj aktivity realizované EIT Raw Materials, vrátane výziev ako KAVA.

Podujatie je zamerané na oblasti súvisiace s udržateľným hospodárstvom a čistou energiou, najmä na:

  • kritické suroviny a zabezpečenie dodávateľského reťazca pre suroviny,
  • spracovanie, recyklácia odpadu,
  • obehové hospodárstvo,
  • pokročilé materiály a technológie,
  • používanie vodíka ako suroviny v inovatívnych výrobných procesoch,
  • vývoj účinných technológií na zachytávanie a čistenie CO/CO2 ako produktu priemyselných procesov.

Udržateľná ekonomika v Horizonte Európa je jedinečnou príležitosťou na nadviazanie priamych kontaktov medzi vedcami/výskumníkmi a podnikateľmi. Podujatie sa skladá z niekoľkých častí:

  • Pitching sessions – prezentácie projektových nápadov súvisiacich s témou podujatia,
  • Networkingové stretnutia – budovanie vzťahov a sietí priemyselných kontaktov (vrátane priamych stretnutí s rečníkmi pitchingových stretnutí),
  • Matchmaking sessions – identifikácia a prepojenie partnerov so spoločnými projektovými záujmami (aj prostredníctvom aplikácie, ktorá umožňuje sprostredkovanie priameho kontaktu počas akcie).

V rámci projektu NCP_WIDERA.NET máte teraz jednoduchú možnosť získať cestovný grant v hodnote 1000 EUR, ktorý Vám výrazne uľahčí účasť na tomto podujatí.

Viac informácii o získaní cestovného grantu nájdete na tomto odkaze. Jednou z hlavných podmienok pre získanie grantu je tiež záväzok, že na podujatí absolvujete aspoň 5 stretnutí so zahraničnými účastníkmi.

O grant môžete požiadať až do ukončenia registrácie na podujatie.